ebooks for download

◄ Back to booklist

Download Book

  • Faktorët e harruar të mëkatit seksual
  • Roy Hession
  • Original Title: Forgotten Factors of Sexual Sin
  • Language: Albanian
  • e-Pub release: 2020-10-02

Download:

icon for pdfPDF icon for epubePub

Cover Text

Pornografia, epshi, tradhtia bashkëshortore dhe mëkate të tjera seksuale janë të shfrenuara në shoqërinë tonë, dhe madje janë bërë problem për shumë besimtarë.

Pse kisha duket sikur ngurron për t`u shërbyer atyre që janë zënë në lakun e mëkatit seksual? Pse fitorja mbi këto mëkate duket kaq e paarritshme?

Po sikur të ketë faktorë në çështjen e mëkatit seksual, për të cilët thjesht kemi harruar të japim llogari? Po sikur të ketë të tjera çështje më të thella të përfshira aty?

Bashkohu me Roy Hession, ndërsa ai zbulon këta faktorë dhe ndërsa drejton besimtarin ngurrues drejt pendimit më të thellë dhe lirisë së plotë nga mëkati.

Keywords

Forgotten Factors of Sexual Sin; Albanian; shqip