ebooks for download

◄ Back to booklist

Download Book

  • E Biblijakere Paramiza Sarijenđe / Biblijske priče za sve
  • Unfolding Word
  • Original Title: Open Bible Stories
  • Language: Multilingual
  • e-Pub release: 2022-10-01
  • ISBN: -

Download:

icon for pdfPDF

Cover Text

Arli
O Isus phenđa ple učenikonenđe: "Maje dindi đijekh vlast ko nebo hem ki phuv. Adalese, džan, ćeren učenikonen oto sa o nacije ađahar so ka krstinen len ano anav e Dadesoro, e Čhavesoro hem e Svetone Duhosoro, hem sikaven len te oven poslušna ko sa so naredinđum tumenđe. Setinen tumen, me uvek ka ovav tumencar."

Srpski
Isus je rekao svojim učenicima: “Data mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Dakle, idite, činite učenike od svih naroda tako što ćete ih krstiti u ime Oca, Sina i Duha Svetoga, te učeći ih da budu poslušni svemu što sam vam zapovedio. Setite se, ja ću uvek biti s vama.”

Keywords

Open Bible Stories, 50 Bible Stories, Multilingual, Arli, Serbian, Srpski, Romska Biblija, RomBib