ebooks for download

◄ Back to booklist

Download Book

  • Мучени за Христа
  • ПАСТОР РИЧАРД ВУРМБРАНД
  • Original Title: Tortured for Christ
  • Language: Serbian
  • e-Pub release: 2013-11-05

Download:

icon for pdfPDF icon for epubePub

Cover Text

Месеци самице, године редовног физичког мучења, стална глад и хладноћа,патња услед испирања мозга и менталне свирепости – то су искуства румун-ског пастора стечена током четрнаестогодишњег страдања у комунистичким затворима.
Његов злочин, као и злочин хиљада других, била је жарка вера у Исуса Христа као и јавно сведочење те вере.
Док су се састајале по кућама, у подрумима и по шумама - понекад се усуђујући да проговоре чак и у јавности, по угловима улица – те верне душе су истрајале у свом хришћанском сведочењу, знајући врло добро каква је коначна цена њиховог деловања.
Ово је њихова прича – класичан извештај о храбрости, упорној вери и невероватној издржљивости. Историја илегалне цркве истовремено одража- ва и борбу која се у овом часу одвија на многим местима у свету.

Keywords

Tortured for Christ; Serbian; српски; srpski; persecution