ebooks for download

◄ Back to booklist

Download Book

  • Biblijska Paramiča Savorenđe / Biblijske priče za sve
  • Unfolding Word
  • Original Title: Open Bible Stories
  • Language: Multilingual
  • e-Pub release: 2022-10-01
  • ISBN: -

Download:

icon for pdfPDF

Cover Text

Gurbet
O Isus vačarda pe učenikurenđe: “Sa o vlast ko nebo thaj ki phuv dija pe manđe. Golese, đan, čeren učenikuren tare sa e narodura gija kaj krstin len ko alav e Dadese, e Čhavese, thaj e Duxo Svetoso, sikaven len te aven kola save ka šunen so me tumenđe vačardem. Den tumen gođi, me ka avav uvek tumencar.”

Srpski
Isus je rekao svojim učenicima: “Data mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Dakle, idite, činite učenike od svih naroda tako što ćete ih krstiti u ime Oca, Sina i Duha Svetoga, te učeći ih da budu poslušni svemu što sam vam zapovedio. Setite se, ja ću uvek biti s vama.”

Keywords

Open Bible Stories, 50 Bible Stories, Multilingual, Gurbet, Serbian, Srpski Romska Biblija, RomBib