ebooks for download

◄ Back to booklist

Download Book

  • Život i rad, Gipsy Smith
  • Gipsy Smith
  • Original Title: His Life and Work by Gipsy Smith
  • Language: Serbian
  • e-Pub release: 2014-12-02
  • ISBN: -

Download:

icon for pdfPDF icon for epubePub

Cover Text

Nadam se da će ono što sam napisao interesovati moje čitaoce. Verujem, da sam imao život koji je bio sasvim drugačiji od onog kakav su imali najveći broj mojih drugara, život koji je Bog neizmerno blagoslovio i mislim da mogu da dodam, uz veliku zahvalnost, da je bio korišćen u velikoj meri. Bio je pun iskušenja i teškoća. Bio sam često zabrinut ali nikada ojađen, često zbunjen ali nikada očajan, često obeshrabren ali nikada poništen. Sve nevolje koje su me pogodile su bile kratkog daha i značaj slave koji je proistekao iz njih je daleko nadmašio sve. Ja sam nastojao da “oči” mog srca budu otvorene prema stvarima koje nisu vidljive, jer stvari koje su vidljive su privremene, a stvari koje su nevidljive su večne.

Keywords

RBU, Roma Bible Union