ebooks for download

◄ Back to booklist

Download Book

  • Мээң чуруктарлыг баштайгы Библиям / Моя Первая Библия в картинках
  • Кеннет Н. Тэйлор
  • Original Title: My First Bible
  • Language: Multilingual
  • e-Pub release: 2020-07-17
  • ISBN: -

Download:

icon for pdfPDF

Cover Text

Аныяк оолду шын орукче эң эгезинде үндүрүп каг – кырый-даа бергеш, оон өскээр барбас.
Угаадыглыг Чугаалар 22:6
Бо номдан бичии уруглар Ыдыктыг Бижилгениң – Библияның кол темалары-биле таныжып номчуур. Олар Бурган дугайында билип ап, Ооң Оглу Иисус, алыс шын база чөптүг-шынныг чорук дугайында ѳѳренип, Ыдыктыг Сүлде-биле ѳзерлер.

Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состареет.
Притчи 22:6
В этой книге дети откроют для себя основные темы Писаний – Библии. Это поможет им духовно вырасти, и более того, они узнают о Боге, о Его Сыне Иисусе, об истине и праведности Божьей.

Keywords

My First Bible in Pictures; Multilingual; Russian; russkiy yazyk; русский язык; Tuvan; тыва дыл; tıwa dıl