ebooks for download

◄ Back to booklist

Download Book

  • СОС: ДА ГИ СПАСИМЕ НАШИТЕ СЕСТРИ
  • Дебора Мероф
  • Original Title: SOS: Save Our Sisters
  • Language: Macedonian
  • e-Pub release: 2017-11-22

Download:

icon for pdfPDF icon for epubePub

Cover Text

Насилството, трговијата со луѓе и половата дискриминација се во пораст и од нив страдаат милиони девојки и жени во 21 век. СОС: Да ги спасиме нашите сестри е едноставен, но моќен водич за проблемите на човековите права со кои е засегната половина од светската популација.
Но оваа книга оди подалеку од истакнување на грдите факти за женското чедоморство, децата невести, девојките-војници, женското генитално осакатување, убиствата поради „чест“ и другите насилства. Нејзината цел е да поттикне поединци и цркви да се молат и да поттикне акција која ќе помогне да се сменат работите.
Ги отворате овие страници на сопствен ризик! Кога еднаш Бог ќе ве инфицира со Неговата опсесија за бедните, нема да бидете повторно истите.

Keywords

; SOS: Save Our Sisters; Cyrillic; Macedonian; македонски; makedonski