ebooks for download

◄ Back to booklist

Download Book

  • Të torturuar për Krishtin
  • Pastor Riçard Vurmbrand
  • Original Title: Tortured for Christ
  • Language: Albanian
  • e-Pub release: 2013-11-05

Download:

icon for pdfPDF icon for epubePub

Cover Text

Muaj në qelinë e izolimit, vite të torturave të herë pas herëshme fizike, vuajtje të vazhdueshme nga uria dhe të ftohtët, ankthi i indoktrinimit dhe mizoria mendore, këto janë përjetimet e një pastori rumun gjatë katërmbëdhjetë viteve në burgjet komuniste.
Krimi i tij, si i shumë të tjerëve, ishte besimi i zjarrtë në Jezu Krishtin dhe dëshmia publike në lidhje me këtë besim.
Duke u takuar nëpër shtëpi, në bodrume, në pyje, ndonjëherë duke guxuar të predikonin në publik në qoshet e rrugëve, këta shpirtra besnikë këmbëngulën në dëshminë e tyre të krishterë duke e ditur shumë mirë çmimin e veprimeve të tyre.
Kjo është historia e tyre, një rrëfim klasik i guximit, besimit të patundur dhe qëndresës së pabesueshme. Kjo histori e kishës së fshehtë reflekton mundimet që vazhdojnë edhe sot në shumë pjesë të botës.

Keywords

; Tortured for Christ; Albanian; shqip