ebooks for download

◄ Back to booklist

Download Book

  • KUR TUNDOHEN BURRAT E MIRË
  • BILL PERKINS
  • Original Title: When Good Men are Tempted
  • Language: Albanian
  • e-Pub release: 2016-01-14

Download:

icon for pdfPDF icon for epubePub

Cover Text

Burrat dinë gjithçka rreth nevojës së tyre për pastërti seksuale.
Ata kanë nevojë për dikë që t'u tregojë se si ta plotësojnë atë.

Në një kulturë që thërreth: “Seks!” nga çdo cep, a nuk është koha që të flasim ballë për ballë me burrat e krishterë se si të kontrollojnë epshin dhe të arrijnë shenjtërinë aq shumë të dëshiruar?

Bill Perkins flet me hollësi për planin e integritetit seksual: një plan që funksionon. Ai u tregon burrave se si të arrijnë pastërtinë që do të ruajë shenjtërinë e martesave, sigurinë e familjeve, gjallërinë e ecjes me Perëndinë dhe forcën e marrëdhënieve me vëllezërit e tyre në Krishtin. Perkins shpalos një plan tripalësh që u siguron burrave fitoren.

Çdo kapitull, i mbushur me pyetje rreth temës dhe hapa strategjikë “Ndërmerr veprimin”, ka si qëllim të shtyjë burrat drejt çmimit të lartë të virtytit.

Keywords

When Good Men Are Tempted; Albanian; Shqip; men