ebooks for download

◄ Back to booklist

Download Book

  • DORI, VAJZA QË NUK E DONTE ASKUSH
  • ARLENE ADAMS; GEINENE HAYNES; JOHN HARMS
  • Original Title: Dorie: The Girl Nobody Loved Comic
  • Language: Albanian
  • e-Pub release: 2016-02-08
  • ISBN: -

Download:

icon for pdfPDF

Cover Text

DORI I KA PËRJETUAR T Ë GJITHA KËTO SI NJË JETIME E PËRBUZUR NGA PRINDËRIT E SAJ, E KEQTRAJTUAR NGA NJË JETIMORE NË TJETRËN, AJO KA NJOHUR VETËM MJERIM DHE MIZORI GJATË GJITHË FËMIJËRISË SË SAJ. POR PËRMES TYRE, AJO ZBULOI NJË MIK SHUMË TË VEЗANTË. AI ISHTE NJË MIK QË DO T’I QËNDRONTE AFËR ASAJ NË KOHËT MË TË VËSHTIRA DHE TA MBUSHTE ATË ME SHPRESË NË VEND TË DËSHPËRIMIT.

SOT DORI DO TË NDAJË ME FËMIJËT NË MBARË BOTËN KËTË MESAZH SHPRESE: UNË KAM MËSUAR SE AI MUND T’I MARRË ”ASKUSHËT” DHE T’I KTHEJË ATA NË ”DIKUSH”. NËSE DO TË HARRONI ЗDO GJË TJETËR QË DO T’JU TREGOJ, MOS E HARRONI KURRË KËTË...PERËNDIA JU DO!

Keywords

Dorie Comic; Albanian; Shqip