ebooks for download

◄ Back to booklist

Download Book

  • Победа над темнината
  • Нил Т. Андерсен
  • Original Title: Victory Over Darkness
  • Language: Macedonian
  • e-Pub release: 2020-09-14

Download:

icon for pdfPDF icon for epubePub

Cover Text

Откриј кој си ти во Христос!

„Ќе ја запознаете вистината, и вис­тината ќе ве ослободи”
(Јован 8,32)

Победата над темнината покажува практични и продуктивни начини да искусиш христијански растеж врз основа на Христовото ветување. Научи да ги применуваш вистините на Светото писмо како основа врз која ќе го обновиш својот ум и да станеш човек каков што Христос те прави.

Keywords

Victory Over Darkness; Macedonian; македонски; makedonski