ebooks for download

◄ Back to booklist

Download Book

  • ΠΡΕСТЪΠЛΕНИΕ Β ИΜΕТΟ НΑ ЛЮБОВТΑ
  • Herzwerk Vienna
  • Original Title: Loverboy Brochure
  • Language: Bulgarian
  • e-Pub release: 2016-11-17
  • ISBN: -

Download:

icon for pdfPDF

Cover Text

На гърба на корицата ще намерите информация за контакт с Herzwerk, които работят с жертви и други хора, които се интересуват от споменатите теми. Ако и за вас представлява интерес да използвате тази книжка в страната си, имате право да адаптирате тази страница към вашите нужди. За да попълните вашите данни и информация за контакт, моля свържете се с Herzwerk на следния мейл адрес - HERZWERK.OFFICE@GMAIL.COM.

Нямате право да променяте или адаптирате съдържанието на книжката по никакъв друг начин!

The back cover of the booklet contains the contact information of Herzwerk for victims and other people interested in the topics mentioned. If you are interested in using this booklet in your country, you are allowed to adapt this page to your needs. To fill in your contact information, please contact Herzwerk HERZWERK.OFFICE@GMAIL.COM.

You are not allowed to change or adapt the content of the booklet in any other way!

Keywords

Anti-Trafficking, loverboy, tract, ATN